KBT terapeut Laima Lundberg
KBT terapeut Laima Lundberg

Om mig

KBT terapeut

Jag är utbildat KBT grundläggande psykoterapi steg 1 och arbetar under handledning av legitimerad psykoterapeut.

Jag har samlat på mig färdigheter och erfarenheter inom kris, trauma, psykiskohälsa, missbruk och beroendevård, utsatta kvinnor och barn, motiverande samtal, mindfulness och erfarenhet av olika kulturer. Mitt sätt att bemöta människor på ett lugnt sätt med trygghet som skapar tillit och förtroendefulla relationer.

Samarbetspartner

Terapeutiska samtal i kombination med akupunktur i en och samma behandling har visat sig vara ett otroligt effektivt sätt att behandla bland annat stressrelaterad psykisk ohälsa. Jag samarbetar med Meridia Holistisk Terapi som utför akupunkturbehandling.