KBT och akupunktur

Mentalt välbefinnande

Akupunktur i kombination med kognitiv beteende terapi, mindfulness och medicinsk qigong är ett otroligt effektivt sätt att uppnå mentalt välbefinnande och en betydligt bättre livskvalitet.

Vi erbjuder effektiv hjälp (utan kemiska preparat och negativa biverkningar) vid stressrelaterad ohälsa. Vi kombinerar kognitiv beteende terapi (KBT) och akupunktur i en och samma behandling, som är en säker och kostnadseffektiv terapi.Problemområden

Beroende, missbruk, posttraumatisk stress (PTSD), ångest och panikångest, hyperaktivitet (ADHD), depression, utmattningssyndrom, olika typer av fobier, kris, oro och stress, sex- och relationsproblem, sömnbesvär, tvångssyndrom (OCD), ängslan, ätstörningar.


Hur fungerar akupunktur & KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapi som betonar din medvetenhet om interna positiva och negativa tankar och beteendevanor och hjälper dig att utveckla effektiva problemlösningsstrategier. Det gör att du kan fokusera på sina aktuella problem samtidigt som du utvecklar pragmatiska strategier för att hantera dem. 

Akupunktur återupprättar den ursprungliga harmonin i den aktuella kroppsdelen, mellan organen och individens relation till sig själv och sin omgivning. Ett flertal studier från olika länder har visat att de hjärnkärnor som är överaktiverade av det sympatiska nervsystemet kommer i läkningsfas med hjälp av akupunktur. Framförallt det som kallas det limbiska systemet, som har en liten hjärnkärna som kallas amygdala har visat sig vara överaktiverat vid långvarig stress. Med moderna neurofysioligiska röntgenmetoder kan man idag faktiskt se vad som händer i dessa delar av hjärnan, och vi vet att akupunktur har en normaliserande läkande effekt vid dessa tillstånd. 


Hur går behandlingen till? 

Du jobbar aktivt med KBT terapeuten och följer olika delar i bedömning och kartläggning av nuvarande situation. Med hjälp av olika verktyg och samtal förenar du sina minnesbilder och känslor samt går igenom traumatiska händelser och utvecklar pragmatiska strategier för att hantera dem. 

Varje terapi kombineras med akupunkturbehandling. Vid akupunkturbehandling penetreras huden med tunna nålar till olika djup på bestämda akupunkturpunkter som har specifika funktioner. 

Behandlingen kan kombineras även med mindfulness och medicinsk qigong som är ett effektivt sätt för den stressade människan att komma ner i varv och återskapa känslomässig balans. 


Gratis konsultation
Gratis konsultation

Gratis konsultation

Akupunktur och KBT-behandlingarna är individuella, en person åt gången vilket sätter dig i fokus under hela behandlingen. Välkommen att kontakta mig för gratis konsultation.