DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Samtycke

Jag på Steg för Hälsa behöver ditt samtycke. Det innebär att du medger att jag får spara dina uppgifter enligt bokföringslagen i Sverige, de personuppgifter jag använder mig av för bokföring är namn, adress, personnummer och journalanteckningar vilka sparas i 7 år. Dessa kommer användas bara vid kommunikation mellan dig och mig. Dessa uppgifter överlåtes INTE till någon annan utan ditt samtycke.

Samtycke gäller vid frågor och mail via hemsidan. Med godkännande av denna integritetsdeklaration medger du att jag använder dina personrelaterade uppgifter för att ta kontakt med dig via telefon eller e-post för att informera eller svara på frågor, erbjudanden eller tjänster. Vid besök på mottagningen använder jag dina personrelaterade uppgifter för personliga kvitton, fakturor och journalföring. Vid försäkringsärenden lämnar jag ut uppgifter som försäkringsbolaget redan har. Vid bokning via BokaDirekt lämnar du ut nödvändiga uppgifter för en bokning. Jag på Steg för Hälsa är ansvarig för att dessa uppgifter skyddas. Du har rätt att begära registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om dig.

Vid frågor rörande personuppgiftsskydd kan du nå mig på följande sätt: kontaktformulär eller telefon 0704-98 52 85.