Kognitiv beteendeterapi

Möjlighet till förändring

Ge dig själv möjlighet att vara lycklig

Kognitiv beteendeterapi

Möjlighet till förändring

Genom att du analyserar och skapar förståelse för hur dina TANKAR, KÄNSLOR och HANDLINGAR påverkar ditt psykiska välbefinnande öppnas även en möjlighet till förändring! Detta är möjligt genom att du använder välbeprövade, strukturerade och problemlösande arbetsmetoder.

Besöksadress

Allfargatan 16, 385 31 Torsås

Konsultation

0704-98 52 85

Telefontider

10:00 - 18:00Vad är kognitiv beteendeterapi (KBT)?

Kognitiv beteende terapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi.

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och beteendemönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt lidande. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi.

KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och framtiden än på det förflutna.


Problemområden

Utöver coaching, vägledning, gruppterapi och föreläsningar arbetar jag även med familjer, anhöriga, par och enskilt med följande problemområden:

 • Beroende
 • Missbruk
 • Posttraumatisk stress (PTSD)
 • Depression
 • Ältande
 • Ätstörningar
 • Sex och relationer
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Utmattning
 • Självkänsla
 • Fobier
 • Panikångest
 • Ångest
 • Kris
 • Stress


Kontakta mig

Konsultation och tidsbokning

Vänligen kontakta mig för konsultation eller tidsbokning.

Om mig

Jag har samlat på mig färdigheter och erfarenheter inom kris, trauma, psykiskohälsa, ... Läs mer